เอกลักมีดของแต่ละประเทศ

ถ้าพูดถึงมีดต่างๆหลายๆประเทศมีดจะถูกออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆ ที่ชาวพื้นเมืองชาวในพื้นที่ดั้งเดิมใช้กันหรือนิยมกันเป็นประจำ สำหรับประเทศไทยแล้วจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยถ้าไม่มีชื่อของมีด มีดเหน็บ อีเหน็บ หรือ มีดปาดตาล ที่ไม่มีประเทศไหนในโลกเหมือนเลย

เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเราและใช้ดันมาอย่างยาวนาน และใช้กันอย่างเป็นประโยชน์ ในการพกพาหรือนำติดตัวไว้ป้องกันอันตรายต่างๆ หรือไปต่างแดนเข้าป่าต่างๆ แต่ละช่างจะออกแบบรวดรายมีดแตกต่างกันออกไป ความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของช่างนั้นๆ แต่ละคนจะสร้างสรรค์ขึ้นมาคนละแบบ เพื่อการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป แต่ยังคงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมไว้ ตัวมีดจะทำมากจากเหล็กกล้าแข็งแรงและทนทาน ผ่านกระบวนการตีนจนได้รูปร่างที่ต้องการ ปลายมีดจะแหลมต่ำลงเล็กน้อย บริเวณตรงกลางของมีดจะป่องๆหน่อยครับ แล้วคอดไปกิ่วตรงด้าม กั่นของมีดไม่เรียวเล็กจนเกินไป ยาวพอที่จะเป็นแกนต่อด้ามของมีดให้แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานต่างๆ